MÁY ÉP NHỰA

No TÊN MÁY NƠI CHẾ TẠO CÔNG SUẤT SỐ LƯỢNG
1 LGH2500M LS MTRON 2500 tấn 1
2 LGH1800S LS MTRON 1800 tấn 3
3 ND1300 WOOJIN PLAIMM 1300 tấn 1
4 DL1300 WOOJIN PLAIMM 1300 tấn 1
5 DL1300S WOOJIN PLAIMM 1300 tấn 1
6 LGH1300S LS MTRON 1300 tấn 1
7 LGH850M LS MTRON 850 tấn 1
8 ND700 WOOJIN PLAIMM 700 tấn 3
9 NE680 WOOJIN PLAIMM 680 tấn 1
10 DUO650 vnmEL 650 tấn 2
11 DL650S WOOJIN PLAIMM 650 tấn 5
12 LGH650M LS MTRON 650 tấn 1
13 DL550S WOOJIN PLAIMM 550 tấn 2
14 LGH450M LS MTRON 450 tấn 1
15 LGH350D LS MTRON 350 tấn 1