Thông qua việc toàn thể nhân viên tham gia cải tiến liên tục, quản lý chất lượng gắn liền với hiện trường, hiện thực hóa cảm động khách hàng bằng dịch vụ cao cấp nhất và chất lượng tốt nhất.

Để đáp ứng mục đích sử dụng và nhu cầu của khách hàng, Công ty Chang Dae Precision thực hiện kiểm soát chất lượng toàn doanh nghiệp, không ngừng thực hiện hoạt động cải tiến trong lĩnh vực ứng phó , định giá, phân phối , chất lượng và đảm bảo chất lượng tốt nhất thế giới để mang lại sự hài lòng nhất.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  • Hệ thống quản lý chất lượng(ISO 1901/14001)
  • Triển khai hoạt động cải tiến chất lượng liên kết chính sách chất lượng
  • Không ngừng triển khai PDCA CYCLE
 • HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NGĂN NGỪA

  • Quản lý chất lượng gắn liền với hiện trường
  • Triển khai rộng rãi chính sách chất lượng
  • Hoạt động giám sát chất lượng
 • TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG LEVEL UP CHẤT LƯỢNG

  • Quản lý chỉ số chất lượng công đoạn
  • Liên kết hoạt động cải tiến và tiến hành phát triển theo chiều ngang
  • Hoạt động TFT đổi mới chất lượng
 • HƯỚNG ĐẾN THỎA MÃN KHÁCH HÀNG

  • Phản ánh thấu đáo Needs của nhiều khách hàng khác nhau
  • Đáp ứng yêu cầu chất lượng toàn cầu