HISTORY

1999 ~
HIỆN TẠI

1999
 • 11Thành lập Chang Dae Precision
2002
 • 06Xây dựng trụ sở mới/Gyeonggi-do Hwaseong-si Jeongnam-myeon Balsan-ri
2005
 • 09Xây dựng trụ sở mới/Gyeonggi-do Hwaseong-si Jeongnam-myeon  Gwaelang-ri
2006
 • 01Thực hiện không bản vẽ
 • 09Nhận giải thưởng xuất sắc 6 SIGMA của Điện tử Samsung
2008
 • 07Thực hiện không bản vẽ
  Nhận giải thưởng xuất sắc 6 SIGMA của Điện tử Samsung
2009
 • 07Xây dựng trụ sở mới/(hiện tại) Gyeonggi-do Hwaseong-si Gammyeon songsan-ri
 • 11Nhận giải thưởng xuất sắc về hoạt động đổi mới trong lĩnh vực giá thành Khuôn của Điện tử Samsung
2011
 • 05Khởi công và vận hành nhà máy khuôn mẫu và sản xuất ép nhựa Chang Dae Vina
2012
 • 02Thành lập công ty CDM Solution (gia công điện cực)
2016
 • 12Thành lập chi nhánh tại Tây Ban Nha
2017
 • 05Thành lập chi nhánh tại Mỹ