QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Quản lý hệ thống từng quy trình dựa trên bản vẽ thiết kế 3D
Sản phẩm mặt trước Lapping độ bóng cao/ sản phẩm trong suốt/ sản phẩm bình thường lapping nhám/ sản phẩm thường/ vận hành phòng Lapping riêng.

No Quy trình Thiết bị S/W chính Ghi chú
1 CAD/CAE UG NX Thiết kế khuôn Full 3D
AMI/AMA Mô phỏng định hình ép phun nhựa
2 CAM Tool Path Điều khiển đường dẫn công cụ được tối ưu hóa trong khi gia công
Mô phỏng gia công Tối thiểu hóa lỗi NG gia công thông qua mô phỏng
3 CNC Maching Center Gia công hình dạng khuôn(gia công chính xác lõi khuôn)
Máy EDM Gia công chi tiết phức tạp mà máy NC không thể gia công được
Wire Cutting Gia công chi tiết đường cong khép kín xuyên thông Hole trên dưới
4 ĐO LƯỜNG Máy đo 3 chiều Đo kích thước sản phẩm sau khi gia công
5 Lapping ĐÁNH BÓNG Đánh bóng bằng giấy nhám để nâng cao độ sáng bề mặt và nâng cao tính cảm ứng
6 Lắp ráp DIE-STOTTING PRESS Lắp ráp khuôn
7 TRY Máy ép nhựa Ép thử khuôn để kiểm tra hình dạng sản phẩm