MÁY ÉP NHỰA

No TÊN MÁY NƠI CHẾ TẠO CÔNG SUẤT SỐ LƯỢNG
1 LGH2500M LS MTRON 2500톤 1
2 LGH1800S LS MTRON 1800톤 3
3 ND1300 WOOJIN PLAIMM 1300톤 1
4 DL1300 WOOJIN PLAIMM 1300톤 1
5 DL1300S WOOJIN PLAIMM 1300톤 1
6 LGH1300S LS MTRON 1300톤 1
7 LGH850M LS MTRON 850톤 1
8 ND700 WOOJIN PLAIMM 700톤 3
9 NE680 WOOJIN PLAIMM 680톤 1
10 DUO650 vnmEL 650톤 2
11 DL650S WOOJIN PLAIMM 650톤 5
12 LGH650M LS MTRON 650톤 1
13 DL550S WOOJIN PLAIMM 550톤 2
14 LGH450M LS MTRON 450톤 1
15 LGH350D LS MTRON 350톤 1