Phát triển công nghệ thế hệ mới, Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, Tích lũy tài sản công nghệ là khả năng cạnh tranh của Chang Dae

BẰNG SÁNG CHẾ

changdae
Konzession
TÊN SỐ ĐĂNG KÝ NƠI CẤP GHI CHÚ
Cấu trúc lỗ có khả năng tháo ráp và lấy sản phẩm dễ dàng 10-0906960호 동사 등록
Khuôn Hairline bề mặt cong 3 chiều hoặc Hairline hoa văn mặt phẳng và cách chế tác chúng 10-1353293호
Phương pháp tạo hình standneck trong suốt 10-0913949호
Khuôn đơn giản hóa phụ tùng có khả năng lắp đặt vào không gian hẹp, xử lý undercut 10-1327745호
Khuôn injection Cube có thể Multi injection và Multi take out cùng một lúc và cách chế tạo chúngc 10-1353294호
Khuôn injection có cấu trúc xử lý undercut phía trong 10-0835615호
Phương pháp tạo hình standneck có hai màu kép 10-0913950호

SÁNG KIẾN THIẾT THỰC

changdae
practical
TÊN SỐ ĐĂNG KÝ NƠI CẤP GHI CHÚ
금형의 보스 형상 코어핀 구조 20-0441047호 동사 등록
사출금형에 적용되는 스팀파이브 연결구조 20-0433756호
내측 언더컷 처리구조를 갖는 사출금형 20-0433757호
스팀형 사출금형 20-0433758호
미세홀 코어핀의 높낮이 조절구조 20-0441332호
조립분해 코어핀을 갖는 금형의 코어 취출장치 20-0442300호
스팀구조와 전열구조를 복잡한 금형구조 20-0446313호
멀티사출금형의 회전코어 고정구조 20-0469877호
후육 스텐드베이스 사출금형 20-0470933호