Phát triển công nghệ thế hệ mới, Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, Tích lũy tài sản công nghệ là khả năng cạnh tranh của Chang dae

Cell Molding
Công pháp ép phun nhẹ mà không bị biến dạng, cong vênh

changdae
Cell Molding
Target : Mục tiêu: Làm nhẹ hóa(20% ↓) Lamp Housing phụ tùng xe ô tô biến dạng, cong vênh Zero
Công nghệ gia công & thiết kế khuôn 3D Cooling/ công nghệ giải nhiệt Dual Heat & Cool/ Công nghệ control Automatic Switchover/ công nghệ Auto Venting System/ Đánh giá Rheology & Mechanical nhựa/ Công nghệ tối ưu hóa Cell Molding CAE/ Công nghệ tối ưu hóa tiến trình định hình.
 • 휨 개선

  기존 : 2.5~5.0mm

  개선 : 1.0~2.5mm

 • 중량 절감

  기존 : 기준 중량

  개선 : 20% Down ↓

3C Molding
Core Back + Counter Pressure + Cell Molding

changdae
Cell Molding
Target : C/Stand, C/Rear : 경량화(25%↓), 휨,변형Zero, 고품위 외관
 • Cell Molding
  초임계유체(SCF)의 높은 확산성(Diffusion Rate)플라스틱 분자의 운동성이 증가(유동30%↑)
 • Core Back
  1차 사출성형 완료 후 금형을 일정 Pitch로 Core Back 하여 성형을 완료(경량화)
 • Counter Pressure
  형 내 압력을 40Bar 이상 유지상태로 성형 ( Air Pusher Controller)
 • Equal & Speed Cooling
  균일 가열,냉각 3D H&C 구조금형설계, 가공 제작