DẤU HIỆU BIỂU TƯỢNG
Mã nhận diện thương hiệu của Chang Dae Precision là một biểu tượng quan trọng tích hợp hình ảnh của thương hiệu , là một dấu hiệu đại diện cho giao tiếp trực quan g trong ngoài và yêu cầu chú ý khi sử dụng có thể phóng to, thu nhỏ dữ liệu theo tỷ lệ thuận.
 • Basic Simbolmark

 • Grid

Hình dạng của clip được tạo thành bằng cách sử dụng chữ cái C,D của Chang Dae Precision. Điều này có nghĩa là”móc xích liên kết” và chúng tôi muốn cho thấy ngành công nghiệp khuôn có liên quan chặt chẽ đến cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Ngoài ra C và D cũng bao hàm khẩu hiệu Credibility and Development của Chang Dae Precision mang ý nghĩa Tin cậy và Phát triển
기본형
 • Tiếng Hàn

 • Tiếng Anh

Kết hợp trên dưới
 • Tiếng Hàn

 • Tiếng Anh

Hướng dẫn màu
Cơ bản sử dụng CMYK Process Color để phối màu, khi sử dụng màu riêng biệt thì sử dụng màu Pantone Color phía bên phải, sử dụng RGB và Web Color cho màu Media .
 • 파랑색
  Printing Color Pantone P 106-7 C
  C 86 / M 45 / Y 0 / K 0
  Media Color R 0 / G 123 / B 193
  #007BC1
 • 회색
  Printing Color Pantone P 106-7 C
  C 86 / M 45 / Y 0 / K 0
  Media Color R 0 / G 123 / B 193
  #007BC1